ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Belge İsmi: ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ tarafından kişisel verileri işlenen ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ’ nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Onaylayan: ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ tarafından onaylanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. GİRİŞ

Yaşlılarımıza, ailelerine; işimizin hassasiyetinin ve öneminin bilinciyle, yaşlılarımızın tüm bakımlarını ve kontrollerini düzenli olarak takip etmek, güvenli, rahat ve standartların üzerinde ortamlarla yüksek kalitede hizmetler vermek amacıyla ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Sağlik Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında kişisel verileri, özenle işleyerek korumaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ verimli sunulması sağlanılacaktır. Diğer taraftan veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem verilmektedir.

KAPSAM :

ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ  iş süreçlerinde, hasta ile yakını ve refakatçi, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, hissedar, tedarikçi yetkilisi, hastane yetkilisi, internet sitesini ziyaret eden kullanıcı ve diğer kişilere ait otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler Politika kapsamındadır. Kişisel veri sahiplerine ilişkin veri kategorileri ve kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarına bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ÖZEL ATA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ  alanında bildirilmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un belirlediği standartlarda, Politika’ya bağlı üst düzey sorumluluk ve bilinciyle işlenmekte ve korunmaktadır.

DAYANAK :

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 26960 sayılı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

@2023 Atahuzurevi. Tüm hakları saklıdır.